วันศุกร์, 18 มกราคม 2562 14:56

ชู 114 รง.ต้นแบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

กนอ.มอบธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2561 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผ่านเกณฑ์ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมระดับดี-ดีเยี่ยมอีก 114 แห่ง ใน 30 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

นางสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม ตั้งแต่ปี 2555-2560 ทั้งสิ้น 597 แห่ง ใน 30 นิคมฯทั่วประเทศ และในปี 2561 ที่ผ่านมามีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯได้รับธงธรรมาภิบาลดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 114 โรงงาน

โดยในวันนี้ กนอ.ได้จัดพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับโรงงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับระหว่าง ชุมชน สังคม และ ภาคอุตสาหกรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นางสมจิณณ์ กล่าวว่าโรงงานที่ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวในปีนี้ทั้ง114แห่ง กนอ.ถือว่าเป็นแบบอย่างในการนำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้การยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งสิ่งสำคัญเหล่านี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว สามารถสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม ตลอดจนสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วนในระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยรอบ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

Read 501 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM