วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 17:46

กนอ. มอบธงธรรมาภิบาล 55 โรงงาน

กนอ.มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย ให้กับโรงงานในนิคมฯพื้นที่มาบตาพุด  จ.ระยอง อีกจำนวน 55 แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโรงงานที่มีการรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอย่างดี

 

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2561 ให้กับสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มพื้นที่มาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมอบมอบธงขาว-ดาวทอง (Gold Star Award) ให้กับโรงงานที่สามารถรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่ปี 2556-2561 อีกจำนวน 55 แห่ง แบ่งเป็นสถานประกอบการในนิคมฯ มาบตาพุด 20 แห่ง  นิคมฯ ดับบลิวเอชเอตะวันออก 17 แห่ง นิคมฯ ผาแดง 2 แห่ง นิคมฯ เอเชีย 8 แห่ง นิคมฯ อาร์ไอแอล 4 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4 แห่ง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน รวมทั้งการลดและขจัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ               

Read 85 times

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM