วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562 14:54

สสว.จัดสัมมนา พลิกธุรกิจ SME

สสว.จัดการประชุมสัมมนา “Surviving Disruption 4.0 พลิกธุรกิจ SME อย่างไร ไม่รอให้ถึงทางตัน!” โดยปี 2562 กำหนดจะจัดสัมมนารวม 4 ครั้งในพื้นที่ 4 ภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการประชุมสัมมนา “Surviving Disruption 4.0 พลิกธุรกิจ SME อย่างไร ไม่รอให้ถึงทางตัน!” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME ปี 2562 มุ่งพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกการส่งเสริม SME ผ่านเว็บไซต์ SMEONE หรือ www.smeone.info และจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปสู่ผู้ประกอบการ SME เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทสำคัญที่สร้างผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

โดยในปี 2562 กำหนดจะจัดสัมมนารวม 4 ครั้งในพื้นที่ 4 ภูมิภาค โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรก จัดที่ กทม. พื้นที่ภาคกลาง ต่อไปจะจัดที่ภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และภาคใต้ หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อช่วยเสริมความรู้ และสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน.

Read 126 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM