วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561 15:12

“Beautiful China”

กรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการเขตปกครองเซียนจูประจำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม การประชุม China's County Green Development Xianju Forum ครั้งที่ 3 ได้มีขึ้นที่เขตปกครองเซียนจู มณฑลเจ้อเจียง เขตปกครองเซียนจูอยู่ในพื้นที่ภูเขาซึ่งค่อนข้างอยู่ห่างไกลไปทางตะวันออกของจีน และในวันนี้ ประชาชนในพื้นที่จะได้รับสิ่งตอบแทนจากการใช้ชีวิตภายใต้ไลฟ์สไตล์สีเขียว

 

ชาวเมืองที่เลือกที่จะเดิน ขี่จักรยานสาธารณะ หรือขึ้นรถเมล์ จะได้รับ "เหรียญสีเขียว" ไว้สำหรับใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการบริจาคเพื่อการกุศล รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดย "เหรียญสีเขียว" 1 เหรียญมีมูลค่าเท่ากับเงิน 1 หยวน

ไลฟ์สไตล์สุดเฮลท์ตี้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะนี้ ปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปในเขตปกครองเซียนจู ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของเขตปกครองเซียนจูยังใกล้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

เขตปกครองเซียนจูมีพื้นที่ป่าถึง 79.6% โดยภูเขาเทียนมูซึ่งอยู่ในบทกวีอันโด่งดังสมัยราชวงศ์ถังของหลี่ ไป๋ อย่าง "Tianmu Mountain Ascended in a Dream" ก็ตั้งอยู่ที่เขตปกครองเซียนจูด้วยเช่นกัน และได้รับการยกย่องว่าเป็น "ที่อยู่อาศัยของผู้เป็นอมตะ" เขตปกครองเซียนจูมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มายาวนาน อย่างไรก็ตาม ในมุมมองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เซียนจูยังไม่ใช่เขตปกครองที่พัฒนาอย่างเต็มรูปแบบของมณฑลเจ้อเจียง แต่ทางมณฑลก็ได้เลือกเซียนจูมาเป็นเขตปกครองนำร่องในการปฏิรูปการพัฒนาสีเขียวเพียงเขตเดียวของเจ้อเจียง และด้วยความร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร และสาธารณชนแล้ว เขตปกครองเซียนจูก็ได้เดินหน้าโมเดล "beautiful China" พร้อมการพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตที่สดใส และระบบนิเวศที่แข็งแกร่งให้กับจีน

เขตปกครองเซียนจูแตกต่างจากเมืองในชนบทอื่น ๆ เนื่องจากมีลักษณะคล้ายวนอุทยานซึ่งระบบนิเวศ ผู้คน และเศรษฐกิจพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน

การพัฒนาเศรษฐกิจ "สีเขียว" ของเขตปกครองเซียนจูได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมแบบดั้งเดิมซึ่งมีรากฐานที่แข็งแกร่งนั้น เขตปกครองเซียนจูได้ปิดบริษัทด้านเภสัชกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีล้าสมัย กำลังผลิตไม่มาก และมีการจัดจำหน่ายกระจัดกระจายในเมือง ส่วนบริษัทที่เหลืออยู่ถูกย้ายไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจทั้งหมด ส่วนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยังได้รับการยกระดับจากเดิมที่เป็นการจัดหาวัตถุดิบไปเป็นการผลิตยาที่มีสิทธิบัตร เพื่อพลิกโฉมสู่การผลิตยาแผนปัจจุบันและยาชีวภาพ ในขณะเดียวกัน เซียนจูยังรุกส่งเสริม "อุตสาหกรรมเงินหมื่นล้าน" ใน 3 ภาคส่วนด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย สุขภาพอันยอดเยี่ยม การท่องเที่ยวอันยอดเยี่ยม และวัฒนธรรมอันยอดเยี่ยม เพื่อผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปสู่ระดับไฮเอนด์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การลดกำลังการผลิตอันล้าหลังและเสริมความแข็งแกร่งให้กับนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมไฮเทคของเขตเซียนจูคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมโดยรวม โดยมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมสีเขียวมีสัดส่วนคิดเป็น 83% ของ GDP ของเขตเมื่อปีที่ผ่านมา

"เขตระบบนิเวศระดับชาติ" "เขตนำร่องมาตรฐานชนบทงดงามระดับชาติ" "เขตสาธิตการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบทของจีน" "สถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจในชนบทที่ดีที่สุดในจีน" ล้วนเป็นฉายาของเขตเซียนจูตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นเขตที่มีภูมิหลังมาจากการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความโดดเด่น

นอกเหนือจากระบบ "เหรียญสีเขียว" แล้ว ปัจจุบันชาวเซียนจูยังมี "ฉันทามติสีเขียว" และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การดำเนินการกับ CD-ROM การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแยกขยะ และอื่น ๆ ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นแฟชั่นยอดนิยมของเขตเซียนจู

"การเดินบนเส้นทางของการสร้างเขตที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศและการพัฒนาสีเขียว ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างอารยธรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่เคยปรากฏให้เห็นในอดีตในการสร้างที่พำนักของเหล่าทวยเทพอีกด้วย" หลิน หง เลขาธิการคณะกรรมาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเขตเซียนจูกล่าวว่า ในอนาคต เซียนจูจะพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างเขตพื้นที่ราบสูงที่เปิดกว้างและมีสีสัน เขตที่ราบสูงทางเศรษฐกิจสีเขียว เขตที่ราบสูงระบบนิเวศสีเขียว เขตพื้นที่ราบสูงแห่งวัฒนธรรม และเขตที่ราบสูงแห่งความสมานฉันท์และความสุข

ผู้ที่รับผิดชอบสมาคมส่งเสริมและวิจัยอารยธรรมแห่งนิเวศของจีนเปิดเผยว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เซียนจูได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและผลักดันสวัสดิการสีเขียว ซึ่งนับเป็นการสำรวจที่ยังยืนและยืดหยุ่นอันจะสามารถก่อให้เกิดเป็นโมเดลสำหรับจีน ในการนำแนวคิดการพัฒนาสีเขียวและยุทธศาสตร์การฟื้นฟูพื้นที่ชนบทไปปรับใช้

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการเขตปกครองเซียนจูประจำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

Read 14485 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM