วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562 19:45

สรรพสามิตรับคณะตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 (1/2)

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2562 ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ผ่านตามเกณฑ์การประเมินขั้นตอนที่ 1 การประเมินตัวชี้วัดผลลัพธ์ และขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ ในการนี้ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานต่อคณะทำงานตรวจประเมินฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 สิ.ค.62.

Read 69 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM