วันอังคาร, 10 กันยายน 2562 18:41

ก.พลังงาน ขยายผลประหยัดพลังงาน สู่ชุมชน

กระทรวงพลังงาน เดินหน้า โครงการจิตอาสาฯ รร.ทีปังกรฯ วัดสุนทรสถิต พร้อมขยายผลการประหยัดพลังงานจากโรงเรียนสู่ชุมชน

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ในชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 แห่งเวียนจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียน เรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน และเป็นเครือข่ายพลังงานขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพลังงานครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 313 คน ภายในงานจะมีกิจกรรมจิตอาสา เช่น กิจกรรม “การใช้ก๊าซหุงต้มปลอดภัย (LPG SAFETY)” ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ สำหรับก๊าซหุงต้มในร้านค้าที่โรงเรียน และชุมชนในโครงการ และกิจกรรมสำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในชุมชน และการนำร่องเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน เป็นต้น

ด้านนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน จึงมีความพร้อมในการดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ด้วยการติดตั้ง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียน เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การติดตั้งหรือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ LED การติดตั้งระบบ IOT ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยคาดว่าจะเกิดผลประหยัดไฟฟ้าให้กับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในภาพรวมประมาณ 60%  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดทั้งกลุ่ม ปตท. และกฟผ. ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนทีปังกรฯ รณรงค์การประหยัดพลังงานและยกระดับมาตรฐานด้านพลังงานของโรงเรียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นตัวอย่างของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนต่อไป

เล่าเรื่องด้วยภาพ

SCB ส่งมอบถุงยังชีพ1,000 ถุงแก่กองทัพอาก…

ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งมอบถุงยังชีพแก่กองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและอีสาน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 14 ก.ย. 2562

ปตท.เปิดสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวัง…

ปตท. เปิดสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย เสริมความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมมุ่งเน้นความปลอดภัย ดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 14 ก.ย. 2562

KTBยืนยัน GULF ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้

ธนาคารกรุงไทยยืนยัน GULF ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 13 ก.ย. 2562

SAM เปิดบ้านวันหยุดช่วยลูกค้า #3

SAM เปิดบ้านวันหยุด ครั้งที่ 3 ช่วยลูกค้าปรับหนี้อีก 15 ล้านบาท พร้อมให้บริการคำปรึกษาการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 13 ก.ย. 2562

ธสน.เยือนลูกค้าส่งออกทันตกรรมที่เชียงใหม…

EXIM BANK (ธสน.) เยี่ยมชมกิจการลูกค้าผู้ผลิตและส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จ. เชียงใหม่ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 13 ก.ย. 2562

พัฒนาบุคลากรป้อนอุตสาหกรรม

GPSC  ร่วมกับ “พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง” พัฒนาบุคลากร ตอบสนองต่อความต้องการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและแข่งขันได้ในประชาคมโลก  อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 13 ก.ย. 2562

ธสน.เยี่ยมลูกค้าส่งออกวาซาบิถึงลำพูน

EXIM BANK ไทย (ธสน.) เยี่ยมชมกิจการลูกค้าผู้ส่งออกผักแช่แข็งและเครื่องปรุงรส จ.ลำพูน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 13 ก.ย. 2562

SAM ร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

SAM ร่วมโครงการพระดาบสสัญจร พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนใน 4 โรงเรียนของพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 13 ก.ย. 2562

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM