วันพุธ, 11 กันยายน 2562 11:00

บีโอไอเสริมแกร่งลงทุนไทยในต่างประเทศ

บีโอไอจัดพิธีปิดหลักสูตรการอบรมสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ TOISC รุ่นที่ 16-17  อย่างชื่นมื่น ยันนักลงทุนไทยได้ความรู้เพียบ บีโอไอมั่นใจเดินหน้าโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รองรับการลงทุนข้ามชาติขยายตัว 

นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ TOISC (Thailand Overseas Investment Support Center) รุ่นที่ 16-17 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรจำนวน 53 ราย รุ่นที่ 16-17  ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ทำให้คณะกรรมการต้องคัดเลือกผู้อบรมกันอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีมุมมองด้านการลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจัง โดยมีหลักสูตรอบรมเป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน โดยเน้นการเรียนการสอนที่เข้มข้น และเชิญนักลงทุนที่มีประสบการณ์จริงมาเป็นวิทยากร และจัดกิจกรรมไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ  รวมถึงพบปะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศ เวียดนาม เมียนมา ลาว อุซเบกิสถาน และกานา ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ถึงข้อมูลและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนในต่างประเทศอย่างแท้จริง

สำหรับหลักสูตร TOISC รวมทั้งสิ้น 17 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 556 ราย และจากการติดตามพัฒนาการลงทุนไทยของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วจำนวนทั้งสิ้น 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก เป็นต้น โดยประเทศที่นักลงทุนไทยนิยมไปลงทุนมากที่สุดจะอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม  ลาว กัมพูชา และ อินโดนีเซีย ตามลำดับ รองลงมาคือกลุ่มประเทศยุโรป เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก

หนึ่งในตัวอย่างของนักลงทุนที่เข้าร่วมโครงการ TOISC คือนายวันชัย จิระไตรธาร ประธาน บริษัท ครีเอตุส คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและโซลูชั่นที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ เครื่องนับเงิน เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องตรวจจับโลหะต้องสงสัย เป็นต้น กล่าวว่า การเข้าร่วมอบรมกับโครงการ TOISC ของบีโอไอ นั้นน่าสนใจอย่างมาก เพราะได้ประสบการณ์จริง จากทางด้านเป็นวิชาการทำให้นักลงทุนสามารถปรับตัว โดยอาศัยประสบการณ์จริงก่อนที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ นายพงศธัธส์ ธนันชัยวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อินเกรเดียนท์  เฟลเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจสารปรุงแต่งอาหาร และที่ปรึกษาการในการแปรรูปอาหาร กล่าวว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะออกไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมามีลูกค้าจากต่างประเทศติดต่อเข้ามาหลายราย จึงต้องออกไปศึกษาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตร TOISC ที่เปิดอบรมนี้สอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทที่ต้องการในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจ ว่าจะต้องระมัดระวังอะไรและเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

“ต้องการเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนแล้วยังไม่มีความรู้ควรมาเรียนในหลักสูตรนี้เพื่อจะได้มีแนวทางที่ถูกต้อง และมีเครื่องมือการดำเนินธุรกิจในอนาคต” นายพงศธัธส์กล่าว

นายธิติพัทธ์ อัครวงศ์วริส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์พลาส จำกัด ผู้ผลิตพลาสติกขึ้นรูป และประกอบธุรกิจโรงแรมที่ จ.กระบี่  ชี้ให้เห็นว่า การเจริญเติบโตทางธุรกิจไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะประเทศไทยแล้ว แต่ต้องมองถึงการลงทุนข้ามชาติ ซึ่งหลักสูตร TOISC นั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“สิ่งที่ได้จากการอบรมหลักสูตร TOISC  ยังทำให้ประสบการณ์ว่าจะทำให้การลงทุน ว่าทำอย่างไรจะให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด เพราะการลงทุนในต่างประเทศหากไม่ศึกษาการลงทุนให้ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งประเภทธุรกิจที่ควรจะเข้าไปลงทุน  โดยผ่านการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่จากภาครัฐของทั้งสองประเทศ จึงยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจ” นายธิติพัทธ์กล่าว

ผู้ประกอบการที่ต้องการจะลงทุนข้ามชาติแต่ยังไม่รู้แนวทางในการออกไปลงทุน หลักสูตร TOISC สามารถช่วยนักลงทุนได้ เพราะนอกจากจะได้ความรู้ ยังได้ประสบการณ์จริงจากเพื่อนนักลงทุนที่ได้เข้าร่วมอบรม มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ไม่ควรพลาด

เล่าเรื่องด้วยภาพ

SCB ส่งมอบถุงยังชีพ1,000 ถุงแก่กองทัพอาก…

ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งมอบถุงยังชีพแก่กองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและอีสาน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 14 ก.ย. 2562

ปตท.เปิดสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวัง…

ปตท. เปิดสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย เสริมความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมมุ่งเน้นความปลอดภัย ดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 14 ก.ย. 2562

KTBยืนยัน GULF ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้

ธนาคารกรุงไทยยืนยัน GULF ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 13 ก.ย. 2562

SAM เปิดบ้านวันหยุดช่วยลูกค้า #3

SAM เปิดบ้านวันหยุด ครั้งที่ 3 ช่วยลูกค้าปรับหนี้อีก 15 ล้านบาท พร้อมให้บริการคำปรึกษาการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 13 ก.ย. 2562

ธสน.เยือนลูกค้าส่งออกทันตกรรมที่เชียงใหม…

EXIM BANK (ธสน.) เยี่ยมชมกิจการลูกค้าผู้ผลิตและส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จ. เชียงใหม่ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 13 ก.ย. 2562

พัฒนาบุคลากรป้อนอุตสาหกรรม

GPSC  ร่วมกับ “พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง” พัฒนาบุคลากร ตอบสนองต่อความต้องการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและแข่งขันได้ในประชาคมโลก  อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 13 ก.ย. 2562

ธสน.เยี่ยมลูกค้าส่งออกวาซาบิถึงลำพูน

EXIM BANK ไทย (ธสน.) เยี่ยมชมกิจการลูกค้าผู้ส่งออกผักแช่แข็งและเครื่องปรุงรส จ.ลำพูน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 13 ก.ย. 2562

SAM ร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

SAM ร่วมโครงการพระดาบสสัญจร พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนใน 4 โรงเรียนของพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 13 ก.ย. 2562

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM