วันพุธ, 11 กันยายน 2562 14:49

จ่อหักง/ด.นักการเมือง-องค์กรอิสระ” Q1 ปี’63 Featured

กยศ.จ่องัดมาตรการ “พักชำระหนี้” ช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มจมน้ำ พ่วงลูกหนี้ป่วยติดเตียง, พิการ, ป่วยโรคเรื้อรัง ฯลฯ โดยใช้เกณฑ์ช่วยเหลือเดียวกัน พร้อมขยายปล่อยกู้ 2 กลุ่มใหม่ พุ่งเป้า “เด็กพิเศษ-รักษาวัฒนธรรมไทย” เผยไตรมาสแรกปีงบฯ 63 พร้อมเริ่มหักบัญชีเงินเดือนจาก “ขรก.การเมือง-องค์กรอิสระ” ตั้งเป้าเพิ่มยอดรับคืนหนี้และดอกเบี้ยจาก 3 หมื่นล้านบาทปีนี้ เป็น 3.2 หมื่นล้านบาทในปีหน้า

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึงแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ว่า ขณะนี้รอเพียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศพื้นที่ภัยพิบัติอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะนำมาพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ของ กยศ.เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ลูกหนี้ กยศ.สามารถขอความช่วยเหลือด้วยการขอพักชำระหนี้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย โดยจะพิจารณาจากความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ภัยพิบัติ แม้ว่าลูกหนี้คนนั้นจะไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ตาม อีกทั้งยังสามารถขอรับความช่วยเหลือต่อได้อีก 1 ปี หากผลของความเสียหายยังคงอยู่

“ตอนนี้ เรายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ภัยพิบัติ แต่เจ้าหน้าที่ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมจะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่” ผจก.กยศ. กล่าวและว่า นอกเหนือจากคนกลุ่มนี้แล้ว กยศ.มีวางเกณฑ์การช่วยเหลือในระดับเดียวกันกับลูกหนี้ที่ป่วยเป็นโรคติดเตียง, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, คนพิการหรือทุพลภาพอย่างสิ้นเชิง ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีลูกค้าในกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือราว 6,000 คน โดยแต่ละคนมีภาระหนี้อยู่กับ กยศ.ประมาณ 120,000 บาท

นอกจากนี้ กยศ.ยังมีแผนจะเพิ่มการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไปยังคนอีก 2 กลุ่ม นอกเหนือจากจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและยากจน และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน กล่าวคือ กลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปวัฒนธรรม, การแสดง, นาฏศิลป์, โบราณดคี เป็นต้น และกลุ่มที่เน้นไปยังกลุ่มเด็กพิเศษที่มีความสามารถระดับอัจฉริยะ

ทั้งนี้ กยศ.ยืนยันว่ามีเงินกองทุนเพียงพอจะให้คนทั้ง 4 กลุ่มกู้ยืมเพื่อการศึกษา เนื่องจากได้รับชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยกลับมาในระดับที่น่าพอใจ โดยในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา กยศ.ได้รับชำระคืนฯแล้วถึง 2.97 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงประมาณการทั้งปีที่ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการหักจากบัญชีเงินของลูกหนี้ กยศ.กับทางต้นสังกัด โดยปัจจุบัน มีลูกหนี้ กยศ.ที่เข้าโครงการชำระหนี้ผ่านการหักบัญชีเงินเดือนแล้ว 1.2 ล้านคน จากหน่วยงานต้นสังกัด ที่เป็นส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนทั้งขนาดกลางและใหญ่ รวมกันกว่า 100,000 แห่ง

“ทุกๆ เดือนจะมีลูกหนี้ที่ยินยอมให้มีการหักเงินเดือน เฉลี่ยเดือนละ 420 ล้านบาท หรือราว 3,000 ล้านบาทต่อปี แต่ในปีหน้าและปีต่อๆ ไป เชื่อว่าทั้งจำนวนลูกหนี้ที่ยอมให้หักบัญชีเงินเดือนที่จะมีเพิ่มขึ้นและจำนวนองค์กรต้นสังกัดเพิ่มขึ้น คาดว่าจะทำให้รายได้กลับคืนมา ผ่านการหักบัญชีเงินราว 800 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้เชื่อมั่นว่า กยศ.พร้อมจะปล่อยกู้เพื่อการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ต้องการโอกาส จึงอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองติดต่อเพื่อขอรับสิทธิเงินกู้โดยตรง”

ผจก.กยศ.ย้ำอีกว่า ขณะนี้ กยศ.อยู่ระหว่างทำหนังสือถึงประธานรัฐสภาและองค์กรอิสระอื่นๆ เพื่อขอทำการหักบัญชีเงินเดือนจากลูกหนี้ในกลุ่มข้าราชการการเมืองและองค์กรอิสระ ขณะเดียวกัน ก็จะทำหน้าแจ้งตรงไปยังลูกหนี้กลุ่มนี้ เพื่อดำเนินการหักหนี้สินพร้อมดอกเบี้ยจากบัญชีเงินเดือนของแต่ละต้นสังกัด คาดว่าจะดำเนินการหักบัญชีเงินของข้าราชการการเมืองและองค์กรอิสระในช่วงต้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 63

นอกจากการรับชำระหนี้คืนในปีนี้ ราว 3 หมื่นล้านบาทแล้ว ในส่วนของวงเงินปล่อยกู้เพื่อการศึกษา ก็อยู่ในระดับเดียวกันที่ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวครอบคลุมลูกหนี้ กยศ.กลุ่มใหม่ราว 5 แสนคน ทั้งนี้ ในปี 63 เชื่อว่ายอดการรับชำระคืนหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย และยอดการปล่อยกู้ฯใหม่ จะอยู่ในระดับเดียวกันที่ 3.2 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมลูกหนี้ กยศ.กลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 แสนคน เป็น 6 แสนคน ทั้งนี้ แม้ว่า กยศ. จะสูญเสียโอกาสการได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจากมาตรการพักชำระหนี้และลดค่าเบี้ยปรับ 75-80% ที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ ราว 7,000 ล้านบาท แต่ก็ได้ในส่วนของการหักบัญชีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเข้ามาชดเชยรายได้ส่วนที่หายไป.

 

Read 214 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM