วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562 12:00

PTT Group CG Day ยกระดับธรรมาภิบาล

GC เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2019 ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิตัล

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ภายใต้แนวคิด  Digitalization: Challenge for the Governance  ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาเสริมกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการ (CG in Practice) เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง   ควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และเน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตอกย้ำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่ม ปตท. ได้แสดงความสามารถและนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อบริษัท เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด เป็นประธานในพิธี โดยมีกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ คู่ค้าและลูกค้าของกลุ่ม ปตท. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day เป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่  11  โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้มีบริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม 7 บริษัท  และมีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงาน  เช่น  ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  รวมถึงภาคประชาสังคม เป็นต้น 

Read 55 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM